Novice
Spremembe na področju DDV s 1.1.2013

Spremembe na področju DDV s 1.1.2013

Objavljeno dne 17. 11. 2012

SPREMEMBE NA PODROČJU  DDV S 1.1.2013

 

V Uradnem listu RS, št.83/2012 z dne 6.11.2012 je bil objavljen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G), ki prinaša:

- povečuje se prag obvezne za identifikacijo iz 25.000 EUR na 50.000 EUR odbavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih (94.člen)

- uporabo novih klavzul na izdanih računih (82. in 83.člen)

- izenačitev računov v papirni obliki z računi izdanimi v elektronski obliki (84.člen)

- za dobavo blaga znotraj  Unije je potrebno izdati račun do 15. v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek

- sprememba  pravil glede kraja opravljanja storitev pri dajanju prevoznega sredstva v najem (30.b člen)

- prilagoditev zakonodaji EU.

Za davčne zavezance je pomembna še ena prehodna določba iz ZDDV-1G. Ta določba nima nobenega vpliva na tiste davčne zavezance, katerih obdavčljivi promet za zadnjih 12 mesecev bo na dan objave začetka uporabe spremenjenega člena 50.000 EUR ali več.  Zavezanci, katerih obdavčljivi promet bo na dan objave obvestila  manjši od 50.000 EUR in so prostovoljno vključeni v sistem DDV, lahko ne glede na določilo 3. Odstavka 94. člena ZDDV-1 pred potekom 60 mesečne vključitve v sistem DDV, predložijo davčnemu organu zahtevek za prenehanje identifikacije za namene DDV.

Copyrighted by AQUA, d.o.o. 2011.