Novice
Spremembe na področju gotovinskih izplačil

Spremembe na področju gotovinskih izplačil

Objavljeno dne 12. 06. 2011

S 27.12.2011 začne veljati spremenjeni Pravilnik o izvajanju zakona o davčnem postopku, ki med drugim, po mojem mnenju, prinaša nekatere, za uporabnike pomembne novosti oziroma spremembe. Želim vas opozoriti na naslednje:

- plačevanje blaga in storitev z gotovino je omejeno na 50 EUR (prej 420EUR), kar pomeni, da morajo biti vsi računi, katerih znesek je višji od 50,00 EUR plačani iz vašega transakcijskega računa na transakcijski račun izvajalca, prav tako pa tudi vi ne smete prejeti za svoje storitve gotovine v višjem znesku od predpisanega (razen od fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti), ampak vam ga mora vaš dolžnik nakazati na vaš transakcijski račun
- računi dobaviteljem so lahko plačani s poslovno plačilno ali kreditno kartico, ne glede na višino, ker je plačilo s kartico  obravnavano kot negotovinsko plačilo
- izplačilo plač in drugih prejemkov, kot so kilometrine, dnevnice, potni stroški, nadomestilo prehrane ipd, od omenjenega dne niso več možni z gotovino, kar pomeni, da morajo biti obvezno izplačani iz transakcijskega računa izplačevalca na transakcijski račun prejemnika
- z gotovino prav tako niso dovoljena izplačila drugih dohodkov, izplačila po pogodbah o delu, delovršne pogodbe in avtorska dela.

Na koncu vas moram seznaniti še s predpisanimi globami za kršitelje (397.čl. Zakona o davčnem postopku): 800 do 15.000 EUR za samostojnega podjetnika posameznika, ki opravlja dejavnost in 1.200 do 15.000 EUR za gospodarsko družbo ter istočasno 400 do 4.000 EUR za odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorno osebo gospodarske družbe.

 

Lep pozdrav,

Zvonka Blatnik

Copyrighted by AQUA, d.o.o. 2011.