Domov
Storitve

Storitve

Ponujamo vam širok spekter storitev s področja računovodstva in knijgovodstva ter davčnega svetovanja.

Pravnim osebam in s.p.-jem zagotovimo vrhunsko izpolnjeno bistveno potrebo sodobnega gospodarskega subjekta - urejeno računovodsko in knjigovodsko dokumentacijo. Storitev opravimo celovito in prevzamemo vodenje v celoti, po dogovoru pa opravljamo tudi samo del integriranega računovodskega sistema.

 • Storitve vodenja temeljnih knjig,
 • vodenje analitične evidence stroškov in prihodkov,
 • obračun prejemkov in evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ,
 • obračuni drugih prejemkov fizičnih oseb,
 • vodenje evidence osnovnih sredstev, obračuni amortizacije,
 • obračun DDV,
 • izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala,
 • kreiranje davčne bilance,
 • razna računovodska poročila po meri,
 • izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem,
 • opravljanje plačilnega prometa,
 • kontrola poslovanja,
 • arhiviranje celotne poslovne dokumentacije.

NOVOST!

Gradbenim podjetjem, ki so pridobili posle v Avstriji ali Nemčiji uredimo registracijo na njihovih uradih. Pravtako v vašem imenu pripravimo in oddamo mesečna poročila na BUAK (A) oz. SOKA BAU (D).

Klasične storitve dopolnjujemo tudi s storitvami po meri stranke.

S širokim znanjem s področja davčne zakonodaje in prakse pa zagotovimo tudi odlično storitev individualnega svetovanja pravnim in fizičnim osebam, optimizacijo davčne bilance, storitve svetovanja na začetku opravljanja dejavnosti (izbira statusno-pravne oblike, prodaja in nabava, službena vozila, ipd) in preventivne davčne preglede celotnega poslovanja.

Vabimo vas da oddate povpraševanje in se oglasite na sestanku, kjer vas bomo pričakali z rešitvijo, ki ustreza lastnostim vašega podjetja.

Copyrighted by AQUA, d.o.o. 2011.